To search type and hit enter

Boekhoudkantoor Sint-Truiden & Een overzichtelijke bedrijfsadministratie

De complexiteit in de bedrijfswereld neemt alsmaar toe.
Met een gestructureerde administratie heeft u echter al een “stapje voor”.

Boekhoudkantoor Sint-Truiden Accompto. De basis van elk gezond bedrijf is vanzelfsprekend een sterke administratieve basis. Documenten klasseren, behandelen of verwerken vereisen procedures en vaste gedachtegangen. Zo zullen dubbele betalingen, verloren documenten of onopgeloste problemen zich zelden voordoen in uw bedrijf.

De aanwezigheid van procedures en de verwerking van zulke elementen zijn voor ons één van de maatstaven voor de bepaling van de tarifering van onze diensten voor uw onderneming.

Volg dus zeker en vast onderstaande tips op voor een vlotte, transparante samenwerking.

Maak een duidelijk onderscheid tussen de categorieën van boekingssoorten: (1) de aankopen, (2) de verkopen, (3) het bankboek, (4) documenten i.v.m. de oprichting van uw vennootschap, (5) alle gegevens in verband met personeel (loonstaten, contracten, dossiers,…), (6) fiscale aangiftes en handelingen, eventuele milieuaangiftes / zaken waarmee de onderneming rekening moet houden en tot slot (7) de diverse documenten waartoe aanmaningen, bijkomende informatie betreffende bankzaken,… zouden toebehoren. Op deze manier kunnen wij u snel en effectief verderhelpen bij eventuele vragen / controles.

Het is zeer belangrijk om als ondernemer deze documenten nauwkeurig bij te houden en te klasseren. Bovendien spaart u uzelf en onze organisatie tijd uit om aan alle nodige informatie te geraken. Dit is een aangename manier om u als klant bij ons te kunnen ontvangen, maar ook voor uzelf zodat uw échte ondernemingsactiviteit niet in het gedrang komt. Neem vrijblijvend contact op met Accompto, uw boekhoudkantoor in Sint-Truiden Limburg.

Pro-Continuïteit

Altijd een werkpunt binnen uw bedrijf | Boekhoudkantoor Sint-Truiden

Hoezeer u ook moeite zal doen om de administratieve verwerking op een hoogtepunt te krijgen, zal er altijd een verbetering of vernieuwing aan de orde zijn. De toestromende informatica-mogelijkheden zullen de eerstvolgende jaren geen primeurs sparen.

Maak gebruik van deze mogelijkheden, en probeer mee te werken aan de technische en innovatieve ontwikkeling van uw administratie. We proberen u hierbij te ondersteunen, en u te begeleiden naar de juiste oplossing in het juiste kader. We zien telkens dat niet alleen de productiviteit toeneemt, maar ook uw eigen tevredenheid.

Ons boekhoudkantoor heeft verschillende partnerprogramma's

Bij een kennismakingsgesprek gaan we uw verwachtingen na betreffende de samenwerking. Samen kiezen we voor een goede, effectieve oplossing voor uw bedrijf.

Boekhoudkantoor in Sint-Truiden

Als boekhoudkantoor in Sint-Truiden Limburg willen we ons onderscheiden van andere boekhoudkantoren door een programma op uw maat aan te bieden. Zo kunt u opteren om delen van de boekhoudkundige verwerking helemaal zelf voor uw rekening te nemen. Wij adviseren u, sturen u aan om de juiste methoden toe te passen. Uit ervaring is gebleken dat deze vorm van samenwerken kostenbesparend en motiverend werkt voor het cliënteel en de boekhouder zelf.

Wij binden ons niet aan een vast programma, maar staan open voor elk alternatief dat de klant voorstelt. Bij eventuele bedenkingen zoeken we een gelijkaardige oplossing die kan bijdragen aan de wensen van de klant. Hiervoor worden vanzelfsprekend geen rechtstreekse kosten in rekening gebracht. Ons boekhoudkantoor zoekt voor u het ideale pakket voor uw onderneming uit.

Bedankt voor uw interesse in Accompto